---------------------------------------------------------------------------------------------------

Chủ TK: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DHA VIỆT NAM 

STK:  11610000014554 - Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Hoài Đức

Hoặc STK: 8331100329005 - Ngân hàng MB, Chi nhánh Đan Phượng

MST: 0106756903

Hoặc thanh toán tiền mặt trực tiếp tại Văn phòng nhà máy.